Kalender


Lördag 8 juni blir det uppguidning för årets kursdeltagare, som går guideutbildningen på Dalslands Folkhögskola i Färgelanda.

SveGuides yrkesbedömare granskar yrkeskunskapen, medan lokala experter bedömer faktakunskaperna. Blir guiden godkänd är guiden både auktoriserad och nationellt certifierad. 

Föreningens bedömare är Andrea Schulz, styrelseledamot och kassör.

Lycka till alla!


GUIDNINGAR där vi är engagerade genom Västkuststiftelsen 2024 

18 MAJ - Upperud, kanal, pilgrimsled och Forsbo 

22 MAJ - Kroppefjäll - vandring på stigar från förr 

29 MAJ - Upptäck Bengtsfors med omnejd

6 JUNI - I dalformationens marker 

10 JUNI - I dalformationens marker 

13 JUNI - Kroppefjäll - vandring på stigar från förr

13 JUNI - Lövskog och flora i Baståsen 

16 JUNI - Upperud, kanal, pilgrimsled och Forsbo

27 JUNI - Upptäck Bengtsfors med omnejd

11 JULI Vandring till Världens Ände

18 JULI - Hällristningar i Högsbyn 

23 JULI - Kroppefjälls vackra våtmark

1 AUGUSTI -  Vänerskärgård, flora och bronsåldersgrav 

6 AUGUSTI - Kroppefjälls vackra våtmark

17 AUGUSTI - Vänerskärgård, flora och bronsåldersgrav