Dalslands Guider


Föreningen är en intresseförening för auktoriserade Dalslandsguider och startade 2018.

Medlemarna i föreningen är en blandning av de som arbetar heltid inom turistnäringen och de som arbetar med annat och har guidning som bisyssla. Gemensamt för oss alla är att vi älskar Dalsland och gärna vill visa upp för alla vilket fantastiskt landskap vi har.